Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Năm 2022, Thiên Tuế dẫn đầu một hệ thống công ty trong Top 5 về cung cấp Nguyên liệu Dược và Thực phẩm chức năng, được hợp tác theo nguyên tắc Minh bạch và cùng Phát triển

SỨ MỆNH

Tạo ra chuỗi giá trị nhằm cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe dựa trên các điểm mạnh của ngành Đông dược với sức mạnh công nghệ của khoa học phương Tây, tạo ra lợi ích của cộng đồng.

Chia sẻ lợi ích công bằng cho người lao động, xã hội và các cổ đông

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tin tưởng và đầu tư phát huy tiềm năng con người.
Tập trung xây dựng thương hiệu hàng đầu về nguyên liệu cho ngành chăm sóc sức khỏe.
Kiên định xây dựng văn hóa Công ty đậm đà bản sắc Việt.
Chân thành trong hợp tác để cùng thành công.
Có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường.

 
Liên hệ ngay Hotline 0924 913 255 để được tư vấn và báo giá sản phẩm.