Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển và chính sách thanh toán (Shipping and payment policy)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2020

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách vận chuyển và thanh toán này:

 • Thiên Tuế (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Thiên Tuế” hoặc “Của Thiên Tuế” trong Thỏa thuận này) là Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế, có địa chỉ tại 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Trang web (Website) về Thiên Tuế, truy cập tại: https://nguyenlieuthuoc.com/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Chính sách vận chuyển

Thiên Tuế sẽ đóng gói cẩn thận và bảo vệ hàng hóa của Quý khách hàng một cách tốt nhất.

Đối với đơn hàng có khối lượng và kích thước nhỏ, vừa phải và vận chuyển trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Thiên Tuế hợp tác với 3 đơn vị vận chuyển chính là Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post và Ahamove.

Đối với đơn hàng có khối lượng và kích thước lớn và vận chuyển ở tỉnh thành khác: Thiên Tuế hợp tác với các chành xe giao hàng tại khu vực thỏa thuận với Quý khách, sao cho việc giao nhận hàng được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Thời gian và chi phí giao hàng sẽ tùy vào địa điểm nhận hàng và thời điểm giao hàng, Thiên Tuế sẽ kiểm tra và thông báo lại với Quý khách trước khi tiến hành giao hàng.

3. Quy tắc giao hàng

Sau khi Qúy khách đặt hàng và được Thiên Tuế gọi điện xác nhận đơn hàng thành công. Nhân viên giao hàng sẽ tiến hành giao hàng cho Quý khách.  Khi Nhân viên giao hàng đến giao sản phẩm, xin Quý khách lưu ý thực hiện:

3.1. Kiểm tra sản phẩm

 • Mở gói hàng hoặc thùng hàng, kiểm tra sản phẩm có đúng với loại sản phẩm, màu sắc, kích thước, số lượng và hạn sử dụng mà khách đã đặt mua hay không.
 • Kiểm tra bao bì và sản phẩm có bị hư hại do quá trình vận chuyển hay không, có bị dơ bẩn, ẩm mốc hoặc trầy xước, đổ, bể, vỡ, nát hay không.

3.2. Xác nhận tình trạng nhận hàng

 • Sau khi kiểm tra và đồng ý nhận sản phẩm, Quý khách vui lòng ký nhận sản phẩm với nhân viên giao hàng.
 • Nếu tình trạng sản phẩm không đúng chủng loại và quy cách mà Quý khách đã đặt, hoặc gặp các vấn đề được quy định tại điều 2.1 của Chính sách đổi trả và hoàn tiền (xem tại đây) Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên giao hàng xác nhận và trả lại hàng.

4. Chính sách thanh toán

Trường hợp xảy ra các tranh chấp liên quan đến việc đổi trả và / hoặc hoàn tiền, Thiên Tuế sẽ thực hiện theo Chính sách đổi trả và hoàn tiền (xem tại đây). Thiên Tuế cam kết chỉ nhận thanh toán số tiền đúng với giá sản phẩm đã niêm yết và / hoặc giá sau khi đã thỏa thuận thống nhất với Quý khách, đồng thời thu phí vận chuyển đúng với mức phí mà đơn vị vận chuyển công bố.

Trường hợp Quý khách nhận được yêu cầu (có hoặc không) bắt buộc phải thanh toán thêm bất kì chi phí nào nằm ngoài các khoản chi phí mà Thiên Tuế quy định tại thông báo này, xin Quý khách ngừng mọi hoạt động mua bán / giao dịch với đối tượng yêu cầu và vui lòng phản hồi trực tiếp với Thiên Tuế qua hotline: 0888831517

Sau khi nhân viên của Thiên Tuế xác nhận đơn hàng qua điện thoại và qua email Quý khách vui lòng thanh toán trước bằng hình thức chuyển khoản qua các tài khoản sau:

  NGÂN HÀNGNH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
  CHỦ TÀI KHOẢNDO NGOC TUECONG TY CP DUOC PHAM THIEN TUE
  SỐ TÀI KHOẢN1082128934701319036267953010
  CHI NHÁNHHo Chi MinhHo Chi Minh

Sau khi có thông báo nhận được tiền, Thiên Tuế sẽ tiến hành đóng gói và giao sản phẩm trong thời gian sớm nhất.

5. Liên hệ Thiên Tuế

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách vận chuyển và thanh toán này, Quý khách có thể liên hệ với Thiên Tuế:

 • Qua email: thientue.net.vn@gmail.com
 • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của Thiên Tuế tại đây.
 • Theo số điện thoại: 0888831517
 • Liên hệ trực tiếp với người đại diện tại địa chỉ: 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510

Dispute settlement mechanism

Last updated: December 31, 2020

1. Definitions

For the purposes of this Shipping and Payment policy policy:

 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company, 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510.
 • Country refers to: Vietnam
 • Website refers to Thien Tue, accessible from https://nguyenlieuthuoc.com/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Thank you for your trust and support. We hope you are satisfied with your purchase. However, if you are not completely satisfied with your purchase for any reason, this may result in a desire to return and / or refund. Please see below for more information about our Dispute settlement mechanism.

2. Shipping policy

Thien Tue will carefully pack and protect your goods in the best way.

For orders of small and moderate volume and size and shipped in the Ho Chi Minh City area: Thien Tue cooperates with 3 main shipping units, namely Economy Delivery, Viettel Post and Ahamove.

For orders of large volume and size and shipped in other provinces: Thien Tue cooperates with delivery drivers in the area agreed with you, so that the delivery and receipt of goods take place in a convenient way. most beneficial. Delivery time and cost will depend on the destination and delivery time, Thien Tue will check and notify you again before proceeding with delivery.

3. Delivery rules

After the customer places an order and is called by Thien Tue to confirm the order is successful. The delivery staff will deliver the goods to you. When the delivery staff arrives to deliver the product, please note to do:

3.1. Check the product

 • Open the package or box, check the product is correct with the product type, color, size, quantity and expiry date that the customer ordered.
 • Check the packaging and product for damage during transportation, dirt, mold or scratches, spillage, breakage, broken or broken.

3.2. Confirm delivery status

After checking and agreeing to receive the product, please sign to receive the product with the delivery staff. If the condition of the product is not in accordance with the type and specification that you have ordered, or there are problems specified in article 2.1 of the Return and Refund Policy (see here) Customers can ask the staff to Confirm delivery and return the item.

4. Payment Policy

In case of any dispute regarding exchange and/or refund, Thien Tue will follow the Return and Refund Policy (see here). Thien Tue commits to only receive the payment of the correct amount for the listed product price and / or the price after reaching an agreement with you, and at the same time collecting the shipping fee in accordance with the fee announced by the shipping unit.

In case you receive a request (yes or no) to be required to pay any additional costs other than those specified in this notice by Thien Tue, please stop all trading activities / deal with the requester and please respond directly to Thien Tue via hotline: 0888831517

After Thien Tue’s staff confirms the order by phone and email, please pay in advance by bank transfer to the following accounts:

  BANKVietnam Technology and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank)Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank)
  ACCOUNT HOLDERDO NGOC TUECONG TY CP DUOC PHAM THIEN TUE
  ACCOUNT NUMBER1082128934701319036267953010
  BRANCHHo Chi MinhHo Chi Minh

After receiving the notice of receipt of money, Thien Tue will pack and deliver the product as soon as possible.

5. Contact Us

If you have any questions about this Shipping and Payment policy, You can contact us:

 • By email: thientue.net.vn@gmail.com
 • By visiting this page on our website: here
 • By phone number: +84888831517
 • By meeting representative at: 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510

Chính sách vận chuyển và chính sách thanh toán (Shipping and payment policy)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2020

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách vận chuyển và thanh toán này:

 • Thiên Tuế (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Thiên Tuế” hoặc “Của Thiên Tuế” trong Thỏa thuận này) là Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế, có địa chỉ tại 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Trang web (Website) về Thiên Tuế, truy cập tại: https://nguyenlieuthuoc.com/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Chính sách vận chuyển

Thiên Tuế sẽ đóng gói cẩn thận và bảo vệ hàng hóa của Quý khách hàng một cách tốt nhất.

Đối với đơn hàng có khối lượng và kích thước nhỏ, vừa phải và vận chuyển trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Thiên Tuế hợp tác với 3 đơn vị vận chuyển chính là Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post và Ahamove.

Đối với đơn hàng có khối lượng và kích thước lớn và vận chuyển ở tỉnh thành khác: Thiên Tuế hợp tác với các chành xe giao hàng tại khu vực thỏa thuận với Quý khách, sao cho việc giao nhận hàng được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Thời gian và chi phí giao hàng sẽ tùy vào địa điểm nhận hàng và thời điểm giao hàng, Thiên Tuế sẽ kiểm tra và thông báo lại với Quý khách trước khi tiến hành giao hàng.

3. Quy tắc giao hàng

Sau khi Qúy khách đặt hàng và được Thiên Tuế gọi điện xác nhận đơn hàng thành công. Nhân viên giao hàng sẽ tiến hành giao hàng cho Quý khách.  Khi Nhân viên giao hàng đến giao sản phẩm, xin Quý khách lưu ý thực hiện:

3.1. Kiểm tra sản phẩm

 • Mở gói hàng hoặc thùng hàng, kiểm tra sản phẩm có đúng với loại sản phẩm, màu sắc, kích thước, số lượng và hạn sử dụng mà khách đã đặt mua hay không.
 • Kiểm tra bao bì và sản phẩm có bị hư hại do quá trình vận chuyển hay không, có bị dơ bẩn, ẩm mốc hoặc trầy xước, đổ, bể, vỡ, nát hay không.

3.2. Xác nhận tình trạng nhận hàng

 • Sau khi kiểm tra và đồng ý nhận sản phẩm, Quý khách vui lòng ký nhận sản phẩm với nhân viên giao hàng.
 • Nếu tình trạng sản phẩm không đúng chủng loại và quy cách mà Quý khách đã đặt, hoặc gặp các vấn đề được quy định tại điều 2.1 của Chính sách đổi trả và hoàn tiền (xem tại đây) Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên giao hàng xác nhận và trả lại hàng.

4. Chính sách thanh toán

Trường hợp xảy ra các tranh chấp liên quan đến việc đổi trả và / hoặc hoàn tiền, Thiên Tuế sẽ thực hiện theo Chính sách đổi trả và hoàn tiền (xem tại đây). Thiên Tuế cam kết chỉ nhận thanh toán số tiền đúng với giá sản phẩm đã niêm yết và / hoặc giá sau khi đã thỏa thuận thống nhất với Quý khách, đồng thời thu phí vận chuyển đúng với mức phí mà đơn vị vận chuyển công bố.

Trường hợp Quý khách nhận được yêu cầu (có hoặc không) bắt buộc phải thanh toán thêm bất kì chi phí nào nằm ngoài các khoản chi phí mà Thiên Tuế quy định tại thông báo này, xin Quý khách ngừng mọi hoạt động mua bán / giao dịch với đối tượng yêu cầu và vui lòng phản hồi trực tiếp với Thiên Tuế qua hotline: 0888831517

Sau khi nhân viên của Thiên Tuế xác nhận đơn hàng qua điện thoại và qua email Quý khách vui lòng thanh toán trước bằng hình thức chuyển khoản qua các tài khoản sau:

  NGÂN HÀNGNH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
  CHỦ TÀI KHOẢNDO NGOC TUECONG TY CP DUOC PHAM THIEN TUE
  SỐ TÀI KHOẢN1082128934701319036267953010
  CHI NHÁNHHo Chi MinhHo Chi Minh

Sau khi có thông báo nhận được tiền, Thiên Tuế sẽ tiến hành đóng gói và giao sản phẩm trong thời gian sớm nhất.

5. Liên hệ Thiên Tuế

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách vận chuyển và thanh toán này, Quý khách có thể liên hệ với Thiên Tuế:

 • Qua email: thientue.net.vn@gmail.com
 • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của Thiên Tuế tại đây.
 • Theo số điện thoại: 0888831517
 • Liên hệ trực tiếp với người đại diện tại địa chỉ: 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510

Dispute settlement mechanism

Last updated: December 31, 2020

1. Definitions

For the purposes of this Shipping and Payment policy policy:

 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company, 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510.
 • Country refers to: Vietnam
 • Website refers to Thien Tue, accessible from https://nguyenlieuthuoc.com/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Thank you for your trust and support. We hope you are satisfied with your purchase. However, if you are not completely satisfied with your purchase for any reason, this may result in a desire to return and / or refund. Please see below for more information about our Dispute settlement mechanism.

2. Shipping policy

Thien Tue will carefully pack and protect your goods in the best way.

For orders of small and moderate volume and size and shipped in the Ho Chi Minh City area: Thien Tue cooperates with 3 main shipping units, namely Economy Delivery, Viettel Post and Ahamove.

For orders of large volume and size and shipped in other provinces: Thien Tue cooperates with delivery drivers in the area agreed with you, so that the delivery and receipt of goods take place in a convenient way. most beneficial. Delivery time and cost will depend on the destination and delivery time, Thien Tue will check and notify you again before proceeding with delivery.

3. Delivery rules

After the customer places an order and is called by Thien Tue to confirm the order is successful. The delivery staff will deliver the goods to you. When the delivery staff arrives to deliver the product, please note to do:

3.1. Check the product

 • Open the package or box, check the product is correct with the product type, color, size, quantity and expiry date that the customer ordered.
 • Check the packaging and product for damage during transportation, dirt, mold or scratches, spillage, breakage, broken or broken.

3.2. Confirm delivery status

After checking and agreeing to receive the product, please sign to receive the product with the delivery staff. If the condition of the product is not in accordance with the type and specification that you have ordered, or there are problems specified in article 2.1 of the Return and Refund Policy (see here) Customers can ask the staff to Confirm delivery and return the item.

4. Payment Policy

In case of any dispute regarding exchange and/or refund, Thien Tue will follow the Return and Refund Policy (see here). Thien Tue commits to only receive the payment of the correct amount for the listed product price and / or the price after reaching an agreement with you, and at the same time collecting the shipping fee in accordance with the fee announced by the shipping unit.

In case you receive a request (yes or no) to be required to pay any additional costs other than those specified in this notice by Thien Tue, please stop all trading activities / deal with the requester and please respond directly to Thien Tue via hotline: 0888831517

After Thien Tue’s staff confirms the order by phone and email, please pay in advance by bank transfer to the following accounts:

  BANKVietnam Technology and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank)Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank)
  ACCOUNT HOLDERDO NGOC TUECONG TY CP DUOC PHAM THIEN TUE
  ACCOUNT NUMBER1082128934701319036267953010
  BRANCHHo Chi MinhHo Chi Minh

After receiving the notice of receipt of money, Thien Tue will pack and deliver the product as soon as possible.

5. Contact Us

If you have any questions about this Shipping and Payment policy, You can contact us:

 • By email: thientue.net.vn@gmail.com
 • By visiting this page on our website: here
 • By phone number: +84888831517
 • By meeting representative at: 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510