Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư (Privacy Policy)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của Thiên Tuế về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Quý khách khi Quý khách sử dụng Dịch vụ, đồng thời cho Quý khách biết về các quyền riêng tư của Quý khách và cách mà luật pháp bảo vệ Quý khách.

Thiên Tuế sử dụng dữ liệu Cá nhân của Quý khách để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Quý khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này.

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Quý khách truy cập Dịch vụ của Thiên Tuế hoặc các phần của Dịch vụ của Thiên Tuế.
 • Thiên Tuế (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Thiên Tuế” hoặc “Của Thiên Tuế” trong Thỏa thuận này) là Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế, có địa chỉ tại 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510.
 • Cookie là các tệp nhỏ được trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Quý khách, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Quý khách trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng được.
 • Dịch vụ đề cập đến: Trang web (hoặc Website).
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc các cá nhân được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào mà qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).
 • Trang web (Website) về Thiên Tuế, truy cập tại: https://nguyenlieuthuoc/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Tuyên bố về quyền riêng tư:

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của website https://nguyenlieuthuoc/. Trang này được điều hành và duy trì bởi Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế, là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã chọn trở thành khách hàng của Thiên Tuế. Thiên Tuế cam kết bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của quý khách hàng.

Thiên Tuế muốn mang đến cho quý khách hàng các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể. Thiên Tuế sử dụng các thông tin mà quý khách hàng chia sẻ với Thiên Tuế để giúp dịch vụ của Thiên Tuế và trải nghiệm của quý khách hàng trở nên tốt hơn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp quý khách hàng hiểu rõ về cách Thiên Tuế có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, nỗ lực của Thiên Tuế trong việc bảo vệ dữ liệu của quý khách hàng và các tùy chọn mà quý khách hàng có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng.

Khi quý khách hàng truy cập trang web của Thiên Tuế để mua sản phẩm hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Thiên Tuế, điều đó có thể được hiểu là quý khách hàng đang tin tưởng Thiên Tuế. Thiên Tuế đánh giá cao và trân trọng việc quý khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Thiên Tuế. Vì thế Thiên Tuế cam kết thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách nghiêm túc.

Trong thông báo về quyền riêng tư này, Thiên Tuế cố gắng giải thích cho quý khách hàng về thông tin mà Thiên Tuế sẽ thu thập, cách mà Thiên Tuế sử dụng thông tin đó và quý khách hàng có những quyền gì liên quan đến thông tin đó theo cách rõ ràng nhất có thể.

Thiên Tuế hy vọng quý khách hàng dành chút thời gian để đọc kỹ vì thông báo này rất quan trọng. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong thông báo bảo mật này mà quý khách hàng không đồng ý, quý khách hàng có thể ngừng sử dụng dịch vụ của Thiên Tuế ngay lập tức (và Thiên Tuế chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà Thiên Tuế gây ra cho quý khách hàng).

Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập thông qua dịch vụ của Thiên Tuế, cũng như bất kỳ dịch vụ, bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện liên quan nào. Vui lòng đọc kỹ thông báo bảo mật này vì nó sẽ giúp quý khách hàng hiểu những gì Thiên Tuế làm với thông tin mà Thiên Tuế thu thập.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Quý khách hàng nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có. Tuyên bố về Quyền riêng tư này đã được thay đổi lần cuối vào 31/12/2020.

3. Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách

3.1. Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Thiên Tuế, Thiên Tuế có thể yêu cầu Quý khách cung cấp cho Thiên Tuế một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Quý khách. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ (số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh, quốc gia, mã ZIP)
 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên thiết bị của Quý khách (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của Thiên Tuế mà Quý khách truy cập, ngày và giờ truy cập của Quý khách, thời gian trên các trang đó, thiết bị duy nhất số nhận dạng và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Quý khách truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Thiên Tuế có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động Quý khách sử dụng, ID duy nhất trên thiết bị di động của Quý khách, địa chỉ IP của thiết bị di động của Quý khách, Điện thoại di động của Quý khách hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động Quý khách sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Thiên Tuế cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Quý khách gửi bất cứ khi nào Quý khách truy cập Dịch vụ của Thiên Tuế hoặc khi Quý khách truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba

Thiên Tuế cho phép Quý khách tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng Dịch vụ thông qua các Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba sau:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Nếu Quý khách quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho Thiên Tuế quyền truy cập vào Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, Thiên Tuế có thể thu thập dữ liệu cá nhân đã được liên kết với tài khoản của dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của Quý khách, chẳng hạn như tên của Quý khách, địa chỉ email của Quý khách, hoạt động của Quý khách hoặc Danh sách liên hệ của Quý khách được liên kết với tài khoản đó.

Quý khách cũng có thể có tùy chọn chia sẻ thông tin bổ sung với Thiên Tuế thông qua tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba. Nếu Quý khách chọn cung cấp thông tin và Dữ liệu Cá nhân như vậy, trong quá trình đăng ký hoặc bằng cách khác, Quý khách đang cấp cho Thiên Tuế quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Theo dõi Công nghệ và Cookie

Thiên Tuế sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của Thiên Tuế và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của Thiên Tuế. Các công nghệ Thiên Tuế sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookie hoặc Cookie trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Quý khách. Quý khách có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Quý khách không chấp nhận Cookie, Quý khách có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của Thiên Tuế. Trừ khi Quý khách đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó sẽ từ chối Cookie, Dịch vụ của Thiên Tuế có thể sử dụng Cookie.
 • Flash Cookie. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ của Thiên Tuế có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc Flash Cookie) để thu thập và lưu trữ thông tin về tùy chọn của Quý khách hoặc hoạt động của Quý khách trên Dịch vụ của Thiên Tuế. Cookie Flash không được quản lý bởi cài đặt trình duyệt giống như cài đặt được sử dụng cho Cookie trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cách Quý khách có thể xóa Flash Cookies, vui lòng đọc “Tôi có thể thay đổi cài đặt để vô hiệu hóa hoặc xóa các đối tượng được chia sẻ cục bộ ở đâu?” có tại đây.
 • Biểu tượng web. Một số phần nhất định trong Dịch vụ của Thiên Tuế và email của Thiên Tuế có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là báo hiệu web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) cho phép Công ty, chẳng hạn, tính người dùng đã truy cập các trang đó hoặc đã mở email và để biết các số liệu thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookie có thể là Cookie “Liên tục” hoặc “Phiên”. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Quý khách khi Quý khách ngoại tuyến, trong khi Cookie Phiên sẽ bị xóa ngay khi Quý khách đóng trình duyệt web của mình.

Thiên Tuế sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

Cookie cần thiết / thiết yếu

 • Loại: Cookie phiên
 • Được quản lý bởi: Thiên Tuế
 • Mục đích: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép Quý khách sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có các Cookie này, các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và Thiên Tuế chỉ sử dụng các Cookie này để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ đó.

Chính sách cookie / Cookie chấp nhận thông báo

 • Loại: Cookie liên tục
 • Được quản lý bởi: Thiên Tuế
 • Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang web hay không.

Cookie chức năng

 • Loại: Cookie liên tục
 • Được quản lý bởi: Thiên Tuế
 • Mục đích: Những Cookie này cho phép Thiên Tuế ghi nhớ các lựa chọn Quý khách thực hiện khi Quý khách sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của Quý khách. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho Quý khách trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Quý khách phải nhập lại các tùy chọn của mình mỗi khi Quý khách sử dụng Trang web.

3.2. Sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách

Thiên Tuế có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của Thiên Tuế, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của Thiên Tuế.
 • Để quản lý Tài khoản của Quý khách: để quản lý đăng ký của Quý khách với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân Quý khách cung cấp có thể cung cấp cho Quý khách quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ khả dụng cho Quý khách với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Đối với việc thực hiện hợp đồng: sự phát triển, tuân thủ và cam kết của hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ Quý khách đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với Thiên Tuế thông qua Dịch vụ.
 • Để liên hệ với Quý khách: Để liên hệ với Quý khách qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.
 • Để cung cấp cho Quý khách tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà Thiên Tuế cung cấp tương tự như những sản phẩm mà Quý khách đã mua hoặc yêu cầu trừ khi Quý khách đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Để quản lý các yêu cầu của Quý khách: Để tham dự và quản lý các yêu cầu của Quý khách với Thiên Tuế.
 • Đối với chuyển giao doanh nghiệp: Thiên Tuế có thể sử dụng thông tin của Quý khách để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Thiên Tuế, cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, thanh lý, hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân do Thiên Tuế nắm giữ về người dùng Dịch vụ của Thiên Tuế nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Cho các mục đích khác: Thiên Tuế có thể sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của Quý khách.

Thiên Tuế có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp sau:

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ: Thiên Tuế có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với Nhà cung cấp Dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của Thiên Tuế, để liên hệ với Quý khách.
 • Đối với việc chuyển giao kinh doanh: Thiên Tuế có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Quý khách liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản của Công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Thiên Tuế cho một công ty khác.
 • Với các Chi nhánh: Thiên Tuế có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các chi nhánh của Thiên Tuế, trong trường hợp đó, Thiên Tuế sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của Thiên Tuế và bất kỳ công ty con nào khác, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà Thiên Tuế kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của Thiên Tuế.
 • Với các đối tác kinh doanh: Thiên Tuế có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các đối tác kinh doanh của Thiên Tuế để cung cấp cho Quý khách các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.
 • Với người dùng khác: khi Quý khách chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở các khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể bị phân phối công khai ra bên ngoài. Nếu Quý khách tương tác với những người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, các liên hệ của Quý khách trên Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có thể thấy tên, hồ sơ, ảnh và mô tả hoạt động của Quý khách. Tương tự, những người dùng khác sẽ có thể xem mô tả về hoạt động của Quý khách, giao tiếp với Quý khách và xem hồ sơ của Quý khách.
 • Với sự đồng ý của Quý khách: Thiên Tuế có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của Quý khách.

3.3. Lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Thiên Tuế sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Quý khách trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Thiên Tuế (ví dụ: nếu Thiên Tuế được yêu cầu giữ lại dữ liệu của Quý khách để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của Thiên Tuế.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của Thiên Tuế hoặc Thiên Tuế có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

3.4. Chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách

Thông tin của Quý khách, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Thiên Tuế và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Quý khách hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của Quý khách.

Sự đồng ý của Quý khách đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau đó là việc Quý khách gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Quý khách đối với việc chuyển giao đó.

Thiên Tuế sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Quý khách được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Quý khách cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật của Dữ liệu của Quý khách và thông tin cá nhân khác.

3.5. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Quý khách có thể được chuyển giao. Thiên Tuế sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Quý khách được chuyển giao và trở thành đối tượng của Chính sách quyền riêng tư khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Thiên Tuế có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách

Sự bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Quý khách là quan trọng đối với Thiên Tuế, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Trong khi Thiên Tuế cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, Thiên Tuế không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

4. Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của Thiên Tuế không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Thiên Tuế không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Quý khách là cha mẹ hoặc người giám hộ và Quý khách biết rằng con Quý khách đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Thiên Tuế, vui lòng liên hệ Thiên Tuế.

Nếu Thiên Tuế biết rằng Thiên Tuế đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, Thiên Tuế sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Thiên Tuế.

Nếu Thiên Tuế cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Quý khách và Quốc gia của Quý khách yêu cầu sự đồng ý từ cha mẹ, Thiên Tuế có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Quý khách trước khi Thiên Tuế thu thập và sử dụng thông tin đó.

5. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Thiên Tuế có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Thiên Tuế điều hành. Nếu Quý khách nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Quý khách sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Thiên Tuế đặc biệt khuyên Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web Quý khách truy cập.

Thiên Tuế không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

6. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thiên Tuế có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của Thiên Tuế theo thời gian. Thiên Tuế sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Thiên Tuế sẽ cho Quý khách biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Thiên Tuế, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

7. Liên hệ Thiên Tuế

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Quý khách có thể liên hệ với Thiên Tuế:

 • Qua email: thientue.net.vn@gmail.com
 • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của Thiên Tuế tại đây.
 • Theo số điện thoại: 0888831517
 • Liên hệ trực tiếp với người đại diện tại địa chỉ: 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510

Privacy Policy

Last updated: December 31, 2020

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

Interpretation and Definitions

1. Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company, 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510.
 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
 • Country refers to: Vietnam
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • Service refers to the Website.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Website refers to Thien Tue, accessible from https://nguyenlieuthuoc.com/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

2. Privacy Statement

This is the Privacy Statement of the website https://nguyenlieuthuoc.com/. This site is operated and maintained by Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company, which controls the processing of all personal data collected through this website.

Thank you very much for choosing to become our customer. We are committed to protecting the privacy of our customers’ personal information and privacy.

We want to bring our customers the best possible experience. We use the information you share with us to help our service and your experience become better. This Privacy Statement is intended to provide you with a clear understanding of how we may use your personal data, we efforts to protect your data. and the options you have to control your personal data and protect your privacy.

When you visit website to buy products or use any of our services, it can mean that you are trusting us. We appreciate and appreciate that customers provide personal information for us. Therefore, we commits to taking the privacy policy of customers seriously.

In this privacy notice, we endeavors to explain to you the information that we will collect, how we use it, and what rights you have. Regarding that information in the clearest possible way. We hope you take some time to read it carefully as this announcement is so important.

If there is any provision in this privacy notice that you do not agree with, you can stop using our service immediately (and thank you very much for any inconvenience that we causes for customers).

This Privacy Notice applies to all information collected through our service, as well as any related service, sale, marketing or event. Please read this privacy notice carefully as it will help you understand what we do with the information that we collect.

This Privacy Statement may be changed from time to time. You should regularly review the Privacy Statement for possible changes. This Privacy Statement was last changed on 12/31/2020.

3. Collecting and Using Your Personal Data

3.1. Types of Data Collected

Personal Data

 • While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:
 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information from Third-Party Social Media Services

The Company allows You to create an account and log in to use the Service through the following Third-party Social Media Services:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

If You decide to register through or otherwise grant us access to a Third-Party Social Media Service, We may collect Personal data that is already associated with Your Third-Party Social Media Service’s account, such as Your name, Your email address, Your activities or Your contact list associated with that account.

You may also have the option of sharing additional information with the Company through Your Third-Party Social Media Service’s account. If You choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, You are giving the Company permission to use, share, and store it in a manner consistent with this Privacy Policy.

Tracking Technologies and Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:

 • Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
 • Flash Cookies. Certain features of our Service may use local stored objects (or Flash Cookies) to collect and store information about Your preferences or Your activity on our Service. Flash Cookies are not managed by the same browser settings as those used for Browser Cookies. For more information on how You can delete Flash Cookies, please read “Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?” available at here
 • Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

Cookies can be “Persistent” or “Session” Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser.

We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:

 • Necessary / Essential Cookies
 • Type: Session Cookies
 • Administered by: Us
 • Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

 • Type: Persistent Cookies
 • Administered by: Us
 • Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

Functionality Cookies

 • Type: Persistent Cookies
 • Administered by: Us
 • Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

3.2. Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

3.3. Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

3.4. Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

3.5. Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

4. Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us.

If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

5. Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

6. Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

7. Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

 • By email: thientue.net.vn@gmail.com
 • By visiting this page on our website: here
 • By phone number: +84888831517
 • By meeting representative at: 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510