Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 296,073 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:51
windows7 74,265 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:45
windowsnt 22,034 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:41
windowsxp2 20,226 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:35
windowsnt2 14,771 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:21
macosx 5,795 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:31
linux3 4,598 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:36
linux2 2,773 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 13:24
windows8 1,971 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 13:57
windowsvista 1,869 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 12:44
windows2k 1,826 Chủ nhật, 10 Tháng M. hai 2017 22:34
windows2003 1,537 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 08:01
windows 1,126 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 03:07
windows95 701 Chủ nhật, 10 Tháng M. hai 2017 18:27
windows98 436 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2017 07:28
windowsme 267 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2017 18:23
windowsxp 185 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2017 22:34
windowsme2 156 Chủ nhật, 26 Tháng M. một 2017 22:16
windowsce 97 Thứ bảy, 02 Tháng M. hai 2017 07:19
os22 5 Thứ hai, 02 Tháng Một 2017 21:35
mac 4 Thứ hai, 18 Tháng Bảy 2016 17:45
macppc 1 Thứ năm, 30 Tháng Mười 2014 12:04