Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 286,077 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 10:28
windows7 66,321 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 10:12
windowsnt 19,386 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 10:04
windowsxp2 17,207 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 08:52
windowsnt2 13,389 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 06:59
macosx 4,931 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 04:44
linux3 4,258 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 10:05
linux2 2,423 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 22:06
windows2k 1,736 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 09:51
windowsvista 1,453 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 01:53
windows2003 1,225 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 07:52
windows8 1,193 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 04:36
windows 1,061 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 07:55
windows95 669 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 09:34
windows98 420 Thứ sáu, 13 Tháng Mười 2017 21:13
windowsme 260 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 14:31
windowsxp 176 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 09:10
windowsme2 143 Thứ hai, 16 Tháng Mười 2017 09:55
windowsce 91 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 05:56
os22 5 Thứ hai, 02 Tháng Một 2017 09:35
mac 4 Thứ hai, 18 Tháng Bảy 2016 06:45
macppc 1 Thứ năm, 30 Tháng Mười 2014 01:04