Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 312,070 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 01:52
windows7 77,285 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 01:34
windowsnt 23,778 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 20:17
windowsxp2 21,721 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 01:19
windowsnt2 15,550 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 00:52
macosx 6,312 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 22:46
linux3 4,925 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 05:23
linux2 3,095 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 22:00
windows8 2,210 Chủ nhật, 11 Tháng Hai 2018 22:29
windows2k 2,051 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 18:43
windowsvista 1,937 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 02:21
windows2003 1,673 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 20:30
windows 1,217 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 12:40
windows95 804 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 00:49
windows98 473 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 21:32
windowsme 301 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 23:55
windowsxp 242 Thứ năm, 08 Tháng Hai 2018 02:05
windowsme2 170 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 19:02
windowsce 111 Thứ bảy, 17 Tháng Hai 2018 05:54
mac 6 Thứ bảy, 30 Tháng M. hai 2017 22:44
os22 6 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 19:23
freebsd 2 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 01:14
macppc 1 Thứ năm, 30 Tháng Mười 2014 01:04
beos 1 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 05:45