Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 270,543 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:34
Germany DE 174,517 Chủ nhật, 10 Tháng M. hai 2017 20:35
Viet Nam VN 154,520 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:36
France FR 72,619 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2017 22:34
Ukraine UA 68,900 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:45
United Kingdom GB 68,230 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 12:11
Reserved ZZ 46,614 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 14:51
Russian Federation RU 13,905 Chủ nhật, 10 Tháng M. hai 2017 16:40
Italy IT 13,859 Chủ nhật, 10 Tháng M. hai 2017 23:03
Netherlands NL 12,270 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2017 13:15
Canada CA 11,869 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 12:08
China CN 11,186 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 12:11
Poland PL 7,668 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2017 14:41
Finland FI 3,477 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 01:55
Norway NO 2,804 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 06:03
European Union EU 1,828 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2017 01:49
Australia AU 1,591 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2017 20:47
Czech Republic CZ 1,315 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2017 12:17
Romania RO 871 Thứ ba, 31 Tháng Mười 2017 18:19
Brazil BR 752 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2017 07:18
Japan JP 584 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2017 15:36
Taiwan TW 503 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2017 11:32
Puerto Rico PR 349 Thứ tư, 19 Tháng Bảy 2017 15:43
Hong Kong HK 348 Thứ năm, 09 Tháng M. một 2017 15:29
Cambodia KH 242 Thứ bảy, 07 Tháng Mười 2017 20:45
India IN 213 Thứ năm, 30 Tháng M. một 2017 13:59
Republic Of Korea KR 205 Thứ bảy, 02 Tháng M. hai 2017 05:58
Austria AT 203 Chủ nhật, 11 Tháng Sáu 2017 15:55
Spain ES 202 Thứ bảy, 18 Tháng M. một 2017 10:32
Republic Of Moldova MD 186 Thứ sáu, 18 Tháng Tám 2017 06:33
Ireland IE 160 Chủ nhật, 20 Tháng Tám 2017 19:07
Philippines PH 133 Thứ hai, 27 Tháng M. một 2017 03:11
Sweden SE 116 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2017 08:41
Singapore SG 106 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2017 07:18
Malaysia MY 101 Thứ tư, 15 Tháng M. một 2017 21:37
Indonesia ID 93 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2017 23:20
Dominica DM 89 Thứ hai, 14 Tháng Tám 2017 12:04
Thailand TH 87 Chủ nhật, 10 Tháng M. hai 2017 20:29
Pakistan PK 75 Thứ hai, 02 Tháng Mười 2017 15:32
Estonia EE 51 Thứ tư, 09 Tháng Tám 2017 04:16
Latvia LV 50 Thứ năm, 07 Tháng M. hai 2017 08:25
Mexico MX 46 Chủ nhật, 19 Tháng M. một 2017 23:36
Chile CL 44 Thứ hai, 23 Tháng Mười 2017 19:50
Switzerland CH 44 Thứ sáu, 08 Tháng M. hai 2017 18:34
Hungary HU 42 Thứ ba, 31 Tháng Mười 2017 00:25
Israel IL 39 Thứ năm, 30 Tháng M. một 2017 13:06
Ecuador EC 38 Thứ hai, 20 Tháng M. một 2017 19:57
Turkey TR 36 Thứ hai, 27 Tháng M. một 2017 21:03
Algeria DZ 34 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 19:36
Belgium BE 33 Thứ tư, 26 Tháng Bảy 2017 23:25