Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 265,797 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 10:28
Germany DE 174,123 Thứ ba, 17 Tháng Mười 2017 15:37
Viet Nam VN 148,897 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 10:12
France FR 72,606 Thứ năm, 12 Tháng Mười 2017 09:52
United Kingdom GB 67,298 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 09:40
Ukraine UA 54,992 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 08:58
Reserved ZZ 43,426 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 04:25
Italy IT 13,470 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 09:51
Russian Federation RU 12,952 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 17:05
Netherlands NL 12,225 Thứ ba, 17 Tháng Mười 2017 18:19
Canada CA 11,752 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 08:48
China CN 10,874 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 06:18
Poland PL 7,334 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 09:51
Finland FI 3,477 Thứ ba, 17 Tháng Mười 2017 14:55
Norway NO 2,804 Thứ bảy, 09 Tháng Chín 2017 19:03
European Union EU 1,820 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 17:01
Australia AU 1,583 Chủ nhật, 08 Tháng Mười 2017 22:43
Czech Republic CZ 1,275 Thứ năm, 05 Tháng Mười 2017 05:51
Romania RO 870 Thứ hai, 16 Tháng Mười 2017 07:01
Brazil BR 728 Thứ năm, 05 Tháng Mười 2017 16:29
Japan JP 572 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 00:22
Taiwan TW 481 Thứ hai, 16 Tháng Mười 2017 11:57
Puerto Rico PR 349 Thứ tư, 19 Tháng Bảy 2017 04:43
Hong Kong HK 343 Thứ hai, 16 Tháng Mười 2017 22:06
Cambodia KH 242 Thứ bảy, 07 Tháng Mười 2017 09:45
Austria AT 203 Chủ nhật, 11 Tháng Sáu 2017 04:55
India IN 199 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 02:55
Republic Of Korea KR 197 Chủ nhật, 15 Tháng Mười 2017 19:29
Spain ES 197 Thứ tư, 11 Tháng Mười 2017 10:02
Republic Of Moldova MD 186 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 19:33
Ireland IE 160 Chủ nhật, 20 Tháng Tám 2017 08:07
Philippines PH 132 Thứ ba, 03 Tháng Mười 2017 13:35
Sweden SE 112 Thứ năm, 14 Tháng Chín 2017 12:21
Singapore SG 104 Thứ ba, 17 Tháng Mười 2017 04:24
Malaysia MY 98 Thứ ba, 03 Tháng Mười 2017 11:10
Indonesia ID 90 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 11:41
Dominica DM 89 Thứ hai, 14 Tháng Tám 2017 01:04
Pakistan PK 75 Thứ hai, 02 Tháng Mười 2017 04:32
Thailand TH 73 Chủ nhật, 15 Tháng Mười 2017 09:58
Estonia EE 51 Thứ ba, 08 Tháng Tám 2017 17:16
Latvia LV 47 Chủ nhật, 13 Tháng Tám 2017 17:14
Mexico MX 44 Thứ sáu, 18 Tháng Tám 2017 22:02
Chile CL 43 Thứ hai, 18 Tháng Chín 2017 04:52
Switzerland CH 43 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 03:12
Ecuador EC 37 Thứ hai, 18 Tháng Chín 2017 11:10
Turkey TR 35 Thứ hai, 09 Tháng Mười 2017 03:08
Algeria DZ 34 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 08:36
Belgium BE 33 Thứ tư, 26 Tháng Bảy 2017 12:25
Israel IL 33 Thứ tư, 20 Tháng Chín 2017 03:29
Luxembourg LU 30 Thứ sáu, 14 Tháng Bảy 2017 18:53