Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 283,046 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 01:52
Germany DE 176,844 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 01:36
Viet Nam VN 158,368 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 01:34
Ukraine UA 74,934 Thứ tư, 21 Tháng Hai 2018 01:19
France FR 72,934 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 23:15
United Kingdom GB 68,832 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 15:52
Reserved ZZ 53,207 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 07:27
Russian Federation RU 14,846 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 20:17
Italy IT 14,061 Thứ ba, 13 Tháng Hai 2018 22:45
Netherlands NL 12,278 Thứ hai, 05 Tháng Hai 2018 22:28
Canada CA 11,947 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 02:46
China CN 11,589 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 10:20
Poland PL 7,732 Thứ bảy, 17 Tháng Hai 2018 05:27
Finland FI 3,477 Thứ ba, 17 Tháng Mười 2017 14:55
Norway NO 2,804 Thứ bảy, 09 Tháng Chín 2017 19:03
European Union EU 1,848 Chủ nhật, 21 Tháng Một 2018 12:08
Australia AU 1,601 Thứ hai, 05 Tháng Hai 2018 21:14
Czech Republic CZ 1,316 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 05:34
Romania RO 872 Thứ sáu, 29 Tháng M. hai 2017 17:58
Brazil BR 755 Thứ hai, 29 Tháng Một 2018 12:30
Japan JP 595 Thứ năm, 01 Tháng Hai 2018 23:18
Taiwan TW 506 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 04:22
Hong Kong HK 351 Thứ ba, 06 Tháng Hai 2018 20:27
Puerto Rico PR 349 Thứ tư, 19 Tháng Bảy 2017 04:43
Cambodia KH 243 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 20:21
India IN 217 Chủ nhật, 28 Tháng Một 2018 07:19
Republic Of Korea KR 210 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 10:08
Austria AT 203 Chủ nhật, 11 Tháng Sáu 2017 04:55
Spain ES 202 Thứ sáu, 17 Tháng M. một 2017 22:32
Republic Of Moldova MD 186 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 19:33
Ireland IE 162 Chủ nhật, 04 Tháng Hai 2018 05:42
Philippines PH 133 Chủ nhật, 26 Tháng M. một 2017 15:11
Sweden SE 122 Thứ năm, 15 Tháng Hai 2018 16:32
Singapore SG 107 Thứ hai, 22 Tháng Một 2018 00:14
Hungary HU 105 Chủ nhật, 28 Tháng Một 2018 14:27
Malaysia MY 104 Thứ sáu, 09 Tháng Hai 2018 16:49
Indonesia ID 95 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 05:45
Thailand TH 90 Thứ năm, 01 Tháng Hai 2018 10:37
Dominica DM 89 Thứ hai, 14 Tháng Tám 2017 01:04
Pakistan PK 75 Thứ hai, 02 Tháng Mười 2017 04:32
Bulgaria BG 66 Thứ bảy, 17 Tháng Hai 2018 02:54
Switzerland CH 55 Thứ bảy, 03 Tháng Hai 2018 05:20
Latvia LV 52 Chủ nhật, 24 Tháng M. hai 2017 12:59
Estonia EE 51 Thứ ba, 08 Tháng Tám 2017 17:16
Chile CL 51 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 17:51
Mexico MX 46 Chủ nhật, 19 Tháng M. một 2017 11:36
Israel IL 39 Thứ năm, 30 Tháng M. một 2017 01:06
Ecuador EC 38 Thứ hai, 20 Tháng M. một 2017 07:57
Turkey TR 36 Thứ hai, 27 Tháng M. một 2017 09:03
Algeria DZ 34 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 08:36